Vakantie

Het koor heeft vakantie tot 12 september.

Aanvang: 12 september om 18.30 uur.