Herdenkingsmis Evert Beumer

Zaterdag 14 oktober was pastor Luis Weel de voorganger in deze mis en hij sprak de kerkgangers waaronder ook de familie van Evert Beumer toe. Luis kon Evert nog van vroeger toen hij in Volendam pastor was en hij vertelde over het stukje dat hieronder geschreven staat:

Op 9 oktober jl. was het al weer 10 jaar geleden dat meester Evert Beumer, de oprichter van De Zangertjes van Volendam op 74-jarige leeftijd overleed. Meester Beumer was een markante persoonlijkheid en het koor, zijn koor, was hem alles. Nadat met Juliette Besijn in de muzikale opvolging was voorzien, bleek dat het 5-koppige bestuur en alle vrijwilligers hun handen vol hadden aan datgene wat meester Beumer nagenoeg in zijn eentje had gedaan. In nagenoeg dezelfde geest zijn de activiteiten van de meester voortgezet met hier en daar een moderner sausje maar waar nog steeds plaats is voor kinderen die graag willen zingen, waar samenhorigheid hoog in de vaandel staat, oude kranten nog steeds de levensader van het koor zijn en van jongs af aan wordt geleerd dat je binnen het koor, maar ook daar buiten, het samen moet doen. Als de meester dit alles van boven de afgelopen 10 jaar een beetje heeft aanschouwd, dan zou hij denk ik wel zeggen: “Alla, ga hier maar mooi mee door.

Meester Beumer.jpg